2109765333 || 24ωρη Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τους εργαζομένους και τους συγγενείς α΄ βαθμού

 

  • Λήψη αποφάσεων και εγκέφαλος

    Το ανθρώπινο σύστημα λήψης αποφάσεων κυβερνάται βασικά από δύο μηχανισμούς. Σύμφωνα με έρευνες υπάρχουν στον εγκέφαλο δύο νευρικά κέντρα που

    ...