2109765333 || 24ωρη Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τους εργαζομένους και τους συγγενείς α΄ βαθμού

 

  • Διαχείριση Συγκρούσεων

    Οι συγκρούσεις είναι στη καθημερινότητα όλων μας. Πολλές φορές μάλιστα είναι αναπόφευκτες. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε

    ...